COME AND SHINE WITH VTI
BLOGS

Giới thiệu về quyền hạn và IAM Policy

04 tháng 11, 2022

99

Lời nói đầu: Trong môi trường AWS, để quản lý quyền truy cập giữa các services với nhau người dùng cần thực hiện định nghĩa “văn bản quy định quyền hạn” hay còn gọi là Policy. Policy này được được gắn vào resources có trong môi trường AWS như services, users, một nhóm users, hay…

Tạo Repository với CodeCommit

04 tháng 11, 2022

93

Lời nói đầu: Nói đến quản lý Version hay Repository, mọi người thường nghĩ đến Github – GitLab – BitBucket – Những ông lớn trong ngành công nghệ. Những ông lớn này cung cấp, trang bị cho người phát triển tận răng từ phần mềm Client để quản lý Repository dễ dàng, đến CI/CD, code…

Deploy 1 app dùng container lên AWS Elastic Beanstalk

04 tháng 11, 2022

155

AWS Elastic Beanstalk là dịch vụ của AWS cho phép bạn deploy ứng dụng của bạn lên cloud mà không phải tốn quá nhiều công setup. Đã từng có 1 thời nó được so sánh với Heroku. Bản thân mình thì phải nói thật về trải nghiệm cá nhân là mình thích deploy ứng dụng…

Elastic Beanstalk: Các chiến lược để deploy

28 tháng 9, 2022

66

Giới thiệu Elastic Beanstalk AWS Elastic Beanstalk là một dịch vụ dễ sử dụng để triển khai và mở rộng các ứng dụng web và dịch vụ được phát triển bằng Java, .NET, PHP, Node.js, Python, Ruby, Go và Docker trên những máy chủ quen thuộc như Apache, Nginx, Passenger và IIS. 4 chiến lược…