COME AND SHINE WITH VTI
BLOGS

Ôn thi Ruby Silver v 2.1

20 tháng 9, 2022

9

Bài mẫu: a = [1, 2, 3, 5, 8] b = [1, 3, 6, 7, 8] c = false || true ? true && false ? a | b : a & b : b ; p c Trên đây là cơn choáng mình nhận được vì lỡ học khuya lúc 12 giờ đêm. Và…

Hướng dẫn cài đặt AWS Temporary Credential với Assume Role(Switch Role) kết hợp MFA

09 tháng 9, 2022

24

Lời nói đầu: Thông qua bài hướng dẫn cài đặt AWS Temporary Credential với Assume Role, bạn đã biết được cách tạo Credential tạm thời với chức năng Assume Role. Bạn dễ dàng chia sẻ với nhiều Team mà không lo lắng việc nhầm lẫn quyền sử dụng AWS Services. Tuy nhiên, vì tài khoản…

Hướng dẫn cài đặt AWS Temporary Credential với AssumeRole(Switch Role)

09 tháng 9, 2022

15

Lời nói đầu: Thông qua bài Hướng dẫn cài đặt AWS Temporary Credential với MFA, bạn đã biết cách tạo Credentials tạm thời để chia sẻ với thành viên trong team mà vẫn bảo mật được thông tin tài khoản chính. Bạn sớm nhận ra rằng, quyền truy cập vào AWS Resources chỉ dựa trên…

Quản lý AWS IAM theo AWS Security Best Practise

05 tháng 9, 2022

28

Lời nói đầu Khi sử dụng AWS, bất kể người dùng nào đều bắt đầu bằng việc tạo tài khoản. Tài khoản này được gọi là tài khoản Root hay gọi nôm na là tài khoản gốc rễ. Mọi tài khoản được sinh ra sau sẽ có liên đới với tài khoản Root này, cũng…