COME AND SHINE WITH VTI
BLOGS

Tổng quan về Machine Learning và tìm hiểu thuật toán căn bản nhất Linear Regression

31 tháng 3, 2023

1597

Chào mọi người tôi là Hoàng đến từ team AI VTI-VN! Đây là bài viết đầu tiên mà tôi sẽ chia sẻ trong series Machine Learning, rất mong được sự góp ý từ mọi người. Phụ lục: 1. Giới thiệu 2. Tổng quan về ML 2.1. Supervised Learning 2.2. Unsupervised Learning 3. Linear Regression 3.1….

Hướng dẫn sử dụng ChatGPT một cách hiệu quả

21 tháng 3, 2023

851

ChatGPT là một công cụ trả lời tự động (chatbot) miễn phí được phát triển bởi OpenAI, sử dụng công nghệ học sâu (deep learning), ChatGPT có thể hiểu và trả lời các câu hỏi của bạn bằng ngôn ngữ tự nhiên một cách tự động và nhanh chóng. Sự ra đời của nó đã…

ChatGPT là cái chi?

10 tháng 3, 2023

610

1. ChatGPT là gì? ChatGPT là một công cụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên được điều khiển bởi công nghệ AI, cho phép bạn trò chuyện gần giống như con người với con người. Nếu so sánh với những loại chatbot đang tồn tại trước đó thì ChatGPT “thông minh” hơn rất nhiều. ChatGPT…

Giới thiệu về quyền hạn và IAM Policy

04 tháng 11, 2022

945

Lời nói đầu: Trong môi trường AWS, để quản lý quyền truy cập giữa các services với nhau người dùng cần thực hiện định nghĩa “văn bản quy định quyền hạn” hay còn gọi là Policy. Policy này được được gắn vào resources có trong môi trường AWS như services, users, một nhóm users, hay…