COME AND SHINE WITH VTI
Bỏ chọn
Kỹ năng
Xem thêm filter
Địa điểm
Xem thêmfilter
Hình thức làm việc
Xem thêm filter
Kinh nghiệm
Xem thêmfilter
Quay Lại
CƠ HỘI
NGHỀ NGHIỆP
Gần đây
Yêu thích
Phổ biến
Lọc
filter
Hiển thị 1-10 trên 20 Vị Trí

Senior iOS Brse

Tham gia phát triển package solution B2B cho Khách hàng trong vai trò BrSE Mobile. Cùng với khách hàng trao đổi làm rõ y.
iOS Tokyo Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 26 tháng 3, 2021

Tham gia phát triển package solution B2B cho Khách hàng trong vai trò BrSE Mobile. Cùng với khách hàng trao đổi làm rõ y.
iOS Tokyo Toàn thời gian

Ngày đăng: 26 tháng 3, 2021

Senior C# Brse

Dự án phát triển application trên Windows Native cho khách hàng chuyên về chứng khoán. Làm việc tại công ty khách hàng.
C# Tokyo Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 03 tháng 3, 2021

Dự án phát triển application trên Windows Native cho khách hàng chuyên về chứng khoán. Làm việc tại công ty khách hàng.
C# Tokyo Toàn thời gian

Ngày đăng: 03 tháng 3, 2021

Senior BA (Business Analyst) Brse

Tham gia dự án vận hành hệ thống chứng khoán. Triển khai offshore sau khi học nghiệp vụ của khách hàng. Quản lý dự án, b.
BA (Business Analyst) Tokyo Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 03 tháng 3, 2021

Tham gia dự án vận hành hệ thống chứng khoán. Triển khai offshore sau khi học nghiệp vụ của khách hàng. Quản lý dự án, b.
BA (Business Analyst) Tokyo Toàn thời gian

Ngày đăng: 03 tháng 3, 2021

Senior PHP Brse

Tham gia phát triển các dự án nội bộ của khách hàng. Hỗ trợ phân tích yêu cầu của khách hàng và làm cầu nối truyền đạt t.
PHP Fukuoka Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 03 tháng 3, 2021

Tham gia phát triển các dự án nội bộ của khách hàng. Hỗ trợ phân tích yêu cầu của khách hàng và làm cầu nối truyền đạt t.
PHP Fukuoka Toàn thời gian

Ngày đăng: 03 tháng 3, 2021

Senior Java Brse

Phát triển dự án web liên quan tới hệ thống quản lý điện lực, thông tin sử dụng điện của khách hàng. Làm việc tại công t.
Java Tokyo Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 26 tháng 2, 2021

Phát triển dự án web liên quan tới hệ thống quản lý điện lực, thông tin sử dụng điện của khách hàng. Làm việc tại công t.
Java Tokyo Toàn thời gian

Ngày đăng: 26 tháng 2, 2021

Expert AWS Brse

Hỗ trợ bộ phận kinh doanh trong việc tiếp cận khách hàng. Tham gia trao đổi với khách hàng, phân tích yêu cầu, đưa ra đề.
AWS Tokyo Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 26 tháng 2, 2021

Hỗ trợ bộ phận kinh doanh trong việc tiếp cận khách hàng. Tham gia trao đổi với khách hàng, phân tích yêu cầu, đưa ra đề.
AWS Tokyo Toàn thời gian

Ngày đăng: 26 tháng 2, 2021

Senior Java Brse

Làm dự án phát triển hệ thống bán xe ô tô. Làm việc trực tiếp với khách hàng là Enduser. Cùng với team phát triển đề xuấ.
Java Tokyo Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 26 tháng 2, 2021

Làm dự án phát triển hệ thống bán xe ô tô. Làm việc trực tiếp với khách hàng là Enduser. Cùng với team phát triển đề xuấ.
Java Tokyo Toàn thời gian

Ngày đăng: 26 tháng 2, 2021

Senior Marketing

Tìm hiểu thị trường, xây dựng, hoạch định, phát triển chiến lược, ngân sách Marketing ngắn và dài hạn phù hợp với chiến.
Marketing Tokyo Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 19 tháng 1, 2021

Tìm hiểu thị trường, xây dựng, hoạch định, phát triển chiến lược, ngân sách Marketing ngắn và dài hạn phù hợp với chiến.
Marketing Tokyo Toàn thời gian

Ngày đăng: 19 tháng 1, 2021

Senior Java Brse

Nghiệp vụ: E-Commerce Site. Nội dung công việc:. ・Overview: Cùng khách hàng phát triển dự án mới về nghiệp vụ E-Commer.
Java Osaka Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 25 tháng 12, 2020

Nghiệp vụ: E-Commerce Site. Nội dung công việc:. ・Overview: Cùng khách hàng phát triển dự án mới về nghiệp vụ E-Commer.
Java Osaka Toàn thời gian

Ngày đăng: 25 tháng 12, 2020

Senior Ruby on Rails Brse

Phát triển sản phẩm cho một công ty công nghệ lớn. Làm việc tại công ty khách hàng. Trực tiếp quản lý đội phát triển, bá.
Ruby on Rails Tokyo Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 28 tháng 10, 2020

Phát triển sản phẩm cho một công ty công nghệ lớn. Làm việc tại công ty khách hàng. Trực tiếp quản lý đội phát triển, bá.
Ruby on Rails Tokyo Toàn thời gian

Ngày đăng: 28 tháng 10, 2020

Kỹ năng

  • Xem thêm filter

Địa điểm

Hình thức làm việc

Kinh nghiệm

Mức lương

¥0 - ¥10000000