COME AND SHINE WITH VTI
Bỏ chọn
Kỹ năng
Xem thêm filter
Địa điểm
Xem thêmfilter
Hình thức làm việc
Xem thêm filter
Kinh nghiệm
Xem thêmfilter
Quay Lại
CƠ HỘI
NGHỀ NGHIỆP
Gần đây
Yêu thích
Phổ biến
Lọc
filter
Hiển thị 1-10 trên 16 Vị Trí

Senior Marketing

Tìm hiểu thị trường, xây dựng, hoạch định, phát triển chiến lược, ngân sách Marketing ngắn và dài hạn phù hợp với chiến.
Marketing Tokyo Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 19 tháng 1, 2021

Tìm hiểu thị trường, xây dựng, hoạch định, phát triển chiến lược, ngân sách Marketing ngắn và dài hạn phù hợp với chiến.
Marketing Tokyo Toàn thời gian

Ngày đăng: 19 tháng 1, 2021

Senior Java Brse

Nghiệp vụ: E-Commerce Site. Nội dung công việc:. ・Overview: Cùng khách hàng phát triển dự án mới về nghiệp vụ E-Commer.
Java Osaka Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 25 tháng 12, 2020

Nghiệp vụ: E-Commerce Site. Nội dung công việc:. ・Overview: Cùng khách hàng phát triển dự án mới về nghiệp vụ E-Commer.
Java Osaka Toàn thời gian

Ngày đăng: 25 tháng 12, 2020

Senior Ruby on Rails Brse

Phát triển sản phẩm cho một công ty công nghệ lớn. Làm việc tại công ty khách hàng. Trực tiếp quản lý đội phát triển, bá.
Ruby on Rails Tokyo Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 28 tháng 10, 2020

Phát triển sản phẩm cho một công ty công nghệ lớn. Làm việc tại công ty khách hàng. Trực tiếp quản lý đội phát triển, bá.
Ruby on Rails Tokyo Toàn thời gian

Ngày đăng: 28 tháng 10, 2020

Senior Java Brse

Dự án phát triển hệ thống điều phối xe (bus, taxi). Cùng khách hàng phát triển sản phẩm, triển khai dịch vụ ở Nhật, Asean.
Java Tokyo Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 19 tháng 10, 2020

Dự án phát triển hệ thống điều phối xe (bus, taxi). Cùng khách hàng phát triển sản phẩm, triển khai dịch vụ ở Nhật, Asean.
Java Tokyo Toàn thời gian

Ngày đăng: 19 tháng 10, 2020

Senior PHP Brse

Phát triển hệ thống quản lý mạng lưới điện cho khách hàng. Nghe, hiểu, tư vấn giải pháp phát triển cho khách hàng. Quản lý.
PHP Tokyo Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 19 tháng 10, 2020

Phát triển hệ thống quản lý mạng lưới điện cho khách hàng. Nghe, hiểu, tư vấn giải pháp phát triển cho khách hàng. Quản lý.
PHP Tokyo Toàn thời gian

Ngày đăng: 19 tháng 10, 2020

Senior Sales

・Lập kế hoạch phát triển thị trường, theo dõi các thị trường đã có của công ty. ・Tham gia các hội thảo triển lãm để tìm.
Sales Tokyo Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 06 tháng 10, 2020

・Lập kế hoạch phát triển thị trường, theo dõi các thị trường đã có của công ty. ・Tham gia các hội thảo triển lãm để tìm.
Sales Tokyo Toàn thời gian

Ngày đăng: 06 tháng 10, 2020

Senior AWS Brse

Ngồi tại công ty khách hàng làm BrSE. Dự án migrate hệ thống chứng khoán của KH từ on-primises lên AWS.
AWS Tokyo Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 11 tháng 9, 2020

Ngồi tại công ty khách hàng làm BrSE. Dự án migrate hệ thống chứng khoán của KH từ on-primises lên AWS.
AWS Tokyo Toàn thời gian

Ngày đăng: 11 tháng 9, 2020

Senior JavaScript Brse

Ngồi tại công ty khách hàng làm BrSE. Dự án làm mới hệ thống đặt hàng, quản lý các cửa hàng trong mảng may mặc. C.
JavaScript Tokyo Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 11 tháng 9, 2020

Ngồi tại công ty khách hàng làm BrSE. Dự án làm mới hệ thống đặt hàng, quản lý các cửa hàng trong mảng may mặc. C.
JavaScript Tokyo Toàn thời gian

Ngày đăng: 11 tháng 9, 2020

Senior Salesforce Brse

Phát triển Salesforce business. Tham gia các dự án liên quan.
Salesforce Tokyo Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 11 tháng 9, 2020

Phát triển Salesforce business. Tham gia các dự án liên quan.
Salesforce Tokyo Toàn thời gian

Ngày đăng: 11 tháng 9, 2020

Senior Java Brse

Làm việc tại công ty Khách Hàng. Dự án phát triển hệ thống quản lý tài liệu cho các cơ quan trong chính phủ Nhật. N.
Java Tokyo Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 11 tháng 9, 2020

Làm việc tại công ty Khách Hàng. Dự án phát triển hệ thống quản lý tài liệu cho các cơ quan trong chính phủ Nhật. N.
Java Tokyo Toàn thời gian

Ngày đăng: 11 tháng 9, 2020

Kỹ năng

  • Xem thêm filter

Địa điểm

Hình thức làm việc

Kinh nghiệm

Mức lương

¥0 - ¥10000000