COME AND SHINE WITH VTI
Bỏ chọn
Kỹ năng
Xem thêm filter
Địa điểm
Hình thức làm việc
Xem thêm filter
Kinh nghiệm
Xem thêmfilter
Quay Lại
CƠ HỘI
NGHỀ NGHIỆP
Gần đây
Yêu thích
Phổ biến
Lọc
filter
Hiển thị 1-10 trên 65 Vị Trí

Senior BA (Business Analyst)

Gặp gỡ, thu thập thông tin từ các khách hàng. Viết tài liệu, quản lý các yêu cầu, nghiên cứu tính khả thi/.
BA (Business Analyst) Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 22 tháng 7, 2021

Gặp gỡ, thu thập thông tin từ các khách hàng. Viết tài liệu, quản lý các yêu cầu, nghiên cứu tính khả thi/.
BA (Business Analyst) Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 22 tháng 7, 2021

Senior/Junior BA (Business Analyst)

Nhận yêu cầu ở mức khái quát từ khách hàng, tự phân tích và viết thành tài liệu mô tả chức năng phần mềm, tài liệu bas.
BA (Business Analyst) Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 20 tháng 7, 2021

Nhận yêu cầu ở mức khái quát từ khách hàng, tự phân tích và viết thành tài liệu mô tả chức năng phần mềm, tài liệu bas.
BA (Business Analyst) Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 20 tháng 7, 2021

Senior/Junior Other Designer

Bodyshop/freelancer. Design web -admin cho hệ thống tuyển dụng nhân sự của khách hàng Nhật.
Other Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 19 tháng 7, 2021

Bodyshop/freelancer. Design web -admin cho hệ thống tuyển dụng nhân sự của khách hàng Nhật.
Other Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 19 tháng 7, 2021

Senior Other Designer

Tuyển trưởng nhóm thiết kế có kinh nghiệm về UI/UX. Cụ thể công việc. Quản lý nhóm thiết kế của công ty, phân việc và b.
Other Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 16 tháng 7, 2021

Tuyển trưởng nhóm thiết kế có kinh nghiệm về UI/UX. Cụ thể công việc. Quản lý nhóm thiết kế của công ty, phân việc và b.
Other Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 16 tháng 7, 2021

Senior Manual Test Test Lead

Ensure a full understanding of the project scope and specifications with the producer and/or developers. Develop test.
Manual Test Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 15 tháng 7, 2021

Ensure a full understanding of the project scope and specifications with the producer and/or developers. Develop test.
Manual Test Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 15 tháng 7, 2021

Senior Other Marcom

Vị trí quản lý nhóm tổ chức sự kiện và truyền thông nội bộ. Chịu trách nhiệm đưa ra phương hướng hoạt động và định hướn.
Other Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 12 tháng 7, 2021

Vị trí quản lý nhóm tổ chức sự kiện và truyền thông nội bộ. Chịu trách nhiệm đưa ra phương hướng hoạt động và định hướn.
Other Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 12 tháng 7, 2021

Senior/Junior JavaScript Developer

Tham gia vào dự án phát triển Frontend cho các sản phẩm trong các domain khác nhau. Đảm bảo tính khả thi về mặt kỹ.
JavaScript Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 09 tháng 7, 2021

Tham gia vào dự án phát triển Frontend cho các sản phẩm trong các domain khác nhau. Đảm bảo tính khả thi về mặt kỹ.
JavaScript Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 09 tháng 7, 2021

Senior Other Presale

Hỗ trợ bộ phận kinh doanh trong việc tiếp cận khách hàng, technical presale. Tham gia trao đổi với KH, phân tích yêu.
Other Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 09 tháng 7, 2021

Hỗ trợ bộ phận kinh doanh trong việc tiếp cận khách hàng, technical presale. Tham gia trao đổi với KH, phân tích yêu.
Other Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 09 tháng 7, 2021

Senior/Junior BA (Business Analyst)

Điều tra nghiệp vụ từ hệ thống cũ. Communicate trực tiếp với onsiter và khách hàng để thực hiện Q&A, làm rõ yêu cầu h.
BA (Business Analyst) Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 08 tháng 7, 2021

Điều tra nghiệp vụ từ hệ thống cũ. Communicate trực tiếp với onsiter và khách hàng để thực hiện Q&A, làm rõ yêu cầu h.
BA (Business Analyst) Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 08 tháng 7, 2021

Senior BA (Business Analyst)

Phát triển platform đặt xe qua mobie cho khách hàng nhật bản.
BA (Business Analyst) Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 08 tháng 7, 2021

Phát triển platform đặt xe qua mobie cho khách hàng nhật bản.
BA (Business Analyst) Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 08 tháng 7, 2021

Kỹ năng

  • Xem thêm filter

Địa điểm

Hình thức làm việc

Kinh nghiệm

Mức lương

$0 - $2500