COME AND SHINE WITH VTI
Bỏ chọn
Kỹ năng
Xem thêm filter
Địa điểm
Hình thức làm việc
Xem thêm filter
Kinh nghiệm
Xem thêmfilter
Quay Lại
CƠ HỘI
NGHỀ NGHIỆP
Gần đây
Yêu thích
Phổ biến
Lọc
filter
Hiển thị 1-10 trên 47 Vị Trí

Junior Other HR

Chấm công và quản lý hệ thống chấm công. Các nghiệp vụ BHXH cho người lao động: Báo on/off bảo hiểm, đề nghị các chế.
Other Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 19 tháng 4, 2021

Chấm công và quản lý hệ thống chấm công. Các nghiệp vụ BHXH cho người lao động: Báo on/off bảo hiểm, đề nghị các chế.
Other Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 19 tháng 4, 2021

Senior/Junior C# Developer

Phát triển ứng dụng Windows Native sử dụng VisualStudio VC++. Phát triển & maintain các module hệ thống theo yêu cầu.
C# Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 19 tháng 4, 2021

Phát triển ứng dụng Windows Native sử dụng VisualStudio VC++. Phát triển & maintain các module hệ thống theo yêu cầu.
C# Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 19 tháng 4, 2021

Junior Manual Test Tester

Trao doi voi khach hang bang tieng Nhat ve plan test va len ke hoach. Thuc hien manual test theo yeu cau khach hang.
Manual Test Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 15 tháng 4, 2021

Trao doi voi khach hang bang tieng Nhat ve plan test va len ke hoach. Thuc hien manual test theo yeu cau khach hang.
Manual Test Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 15 tháng 4, 2021

Senior Manual Test Tester

Test web system - quản lý nhân viên làm việc từ xa.
Manual Test Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 15 tháng 4, 2021

Test web system - quản lý nhân viên làm việc từ xa.
Manual Test Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 15 tháng 4, 2021

Senior Manual Test Test Lead

Thực hiện kiểm thử cho dự án quản lý thực phẩm theo tiêu chuẩn nhật bản. Thực hiện các công đoạn UT, IT, ST. Báo cáo.
Manual Test Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 15 tháng 4, 2021

Thực hiện kiểm thử cho dự án quản lý thực phẩm theo tiêu chuẩn nhật bản. Thực hiện các công đoạn UT, IT, ST. Báo cáo.
Manual Test Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 15 tháng 4, 2021

Senior/Junior BA (Business Analyst)

Thu thập nhu cầu người dùng. Tìm hiểu nghiệp vụ người dùng. Phân tích yêu cầu, mô tả yêu cầu, đưa ra giải pháp. Giải thích.
BA (Business Analyst) Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 15 tháng 4, 2021

Thu thập nhu cầu người dùng. Tìm hiểu nghiệp vụ người dùng. Phân tích yêu cầu, mô tả yêu cầu, đưa ra giải pháp. Giải thích.
BA (Business Analyst) Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 15 tháng 4, 2021

Senior/Junior Java Developer

Tham gia thiết kế và phát triển ứng dụng Web cho khách hàng Nhật Bản.
Java Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 15 tháng 4, 2021

Tham gia thiết kế và phát triển ứng dụng Web cho khách hàng Nhật Bản.
Java Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 15 tháng 4, 2021

Senior Manual Test Tester

Tìm hiểu nghiệp vụ về hệ thống ERP. Tạo test view point, testcase, test scenario. Thực hiện test (manual). Tạo báo cáo chất.
Manual Test Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 04 tháng 4, 2021

Tìm hiểu nghiệp vụ về hệ thống ERP. Tạo test view point, testcase, test scenario. Thực hiện test (manual). Tạo báo cáo chất.
Manual Test Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 04 tháng 4, 2021

Senior Accountant Chief Accountant

1. Tổ chức bộ máy kế toán:. Quản lý, kiểm soát và tổ chức bộ máy hoạt động của Phòng Kế toán đảm bảo tiêu chí khoa học,.
Accountant Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 02 tháng 4, 2021

1. Tổ chức bộ máy kế toán:. Quản lý, kiểm soát và tổ chức bộ máy hoạt động của Phòng Kế toán đảm bảo tiêu chí khoa học,.
Accountant Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 02 tháng 4, 2021

Senior/Junior Manual Test Tester

Thực hiện test cho hệ thống thanh toán thẻ tín dụng của Nhật.
Manual Test Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 29 tháng 3, 2021

Thực hiện test cho hệ thống thanh toán thẻ tín dụng của Nhật.
Manual Test Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 29 tháng 3, 2021

Kỹ năng

  • Xem thêm filter

Địa điểm

Hình thức làm việc

Kinh nghiệm

Mức lương

$0 - $2500