COME AND SHINE WITH VTI
Bỏ chọn
Kỹ năng
Xem thêm filter
Địa điểm
Hình thức làm việc
Xem thêm filter
Kinh nghiệm
Xem thêmfilter
Quay Lại
CƠ HỘI
NGHỀ NGHIỆP
Gần đây
Yêu thích
Phổ biến
Lọc
filter
Hiển thị 1-10 trên 39 Vị Trí

Middle React native CTV

Phát triển, cải thiện tốc độ, hiệu quả và mở rộng ứng dụng. Tham gia phát triển, đề xuất giải pháp kỹ thuật cho các d.
React native Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 05 tháng 6, 2023

Phát triển, cải thiện tốc độ, hiệu quả và mở rộng ứng dụng. Tham gia phát triển, đề xuất giải pháp kỹ thuật cho các d.
React native Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 05 tháng 6, 2023

Fresher BD (Business Development)

Nếu bạn đang tìm kiếm cơ hội để bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đặc biệt là trong ngành phát triển.
BD (Business Development) Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 31 tháng 5, 2023

Nếu bạn đang tìm kiếm cơ hội để bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đặc biệt là trong ngành phát triển.
BD (Business Development) Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 31 tháng 5, 2023

Middle Python Developer

Phát triển ứng dụng sử dụng Odoo. Tham gia lập trình và phát triển service bằng ngôn ngữ python. Tham gia vào quá tr.
Python Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 31 tháng 5, 2023

Phát triển ứng dụng sử dụng Odoo. Tham gia lập trình và phát triển service bằng ngôn ngữ python. Tham gia vào quá tr.
Python Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 31 tháng 5, 2023

Junior BD (Business Development)

Tập trung tìm kiếm, tiếp cận và phát triển KH trong nước hoặc các thị trường nói tiếng Anh (Southest Asia). Sản phẩm l.
BD (Business Development) Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 31 tháng 5, 2023

Tập trung tìm kiếm, tiếp cận và phát triển KH trong nước hoặc các thị trường nói tiếng Anh (Southest Asia). Sản phẩm l.
BD (Business Development) Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 31 tháng 5, 2023

Senior Python Developer

Tham gia trực tiếp vào các dự án phát triển sản phẩm phần mềm bằng ngôn ngữ Python trên nền tảng. Django framework. B.
Python Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 30 tháng 5, 2023

Tham gia trực tiếp vào các dự án phát triển sản phẩm phần mềm bằng ngôn ngữ Python trên nền tảng. Django framework. B.
Python Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 30 tháng 5, 2023

Middle Comtor

Biên dịch các nội dung về yêu cầu khách hàng, tài liệu dự án, tài liệu marketing, news, etc..). Phiên dịch trong các.
Comtor Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 19 tháng 5, 2023

Biên dịch các nội dung về yêu cầu khách hàng, tài liệu dự án, tài liệu marketing, news, etc..). Phiên dịch trong các.
Comtor Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 19 tháng 5, 2023

Middle Java Developer

Lập trình theo các công việc được giao. Xây dựng và chỉnh sửa, cải tiến các module, tính năng theo yêu cầu. H.
Java Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 17 tháng 5, 2023

Lập trình theo các công việc được giao. Xây dựng và chỉnh sửa, cải tiến các module, tính năng theo yêu cầu. H.
Java Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 17 tháng 5, 2023

Junior Sales Customer Relationship

Gọi điện xác thực khách hàng, thực hiện các cuộc gọi hàng ngày. Chăm sóc khách hàng tiềm năng. Xác định và đánh giá nhu.
Sales Hồ Chí Minh Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 17 tháng 5, 2023

Gọi điện xác thực khách hàng, thực hiện các cuộc gọi hàng ngày. Chăm sóc khách hàng tiềm năng. Xác định và đánh giá nhu.
Sales Hồ Chí Minh Toàn thời gian

Ngày đăng: 17 tháng 5, 2023

Senior Marcom Internal Communication

Chịu trách nhiệm và chủ động lập kế hoạch, lên ý tưởng, trực tiếp tổ chức và điều phối các hoạt động nội bộ và sự kiện t.
Marcom Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 16 tháng 5, 2023

Chịu trách nhiệm và chủ động lập kế hoạch, lên ý tưởng, trực tiếp tổ chức và điều phối các hoạt động nội bộ và sự kiện t.
Marcom Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 16 tháng 5, 2023

Junior Marcom

1. Các công việc về hành chính. Hỗ trợ thủ tục request quỹ mua văn phòng phẩm và đồ dùng trong đơn vị, thực hiện kiểm s.
Marcom Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 05 tháng 5, 2023

1. Các công việc về hành chính. Hỗ trợ thủ tục request quỹ mua văn phòng phẩm và đồ dùng trong đơn vị, thực hiện kiểm s.
Marcom Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 05 tháng 5, 2023

Kỹ năng

  • Xem thêm filter

Địa điểm

Hình thức làm việc

Kinh nghiệm

Mức lương

$0 - $2500