COME AND SHINE WITH VTI
Bỏ chọn
Kỹ năng
Xem thêm filter
Địa điểm
Hình thức làm việc
Xem thêm filter
Kinh nghiệm
Xem thêmfilter
Quay Lại
CƠ HỘI
NGHỀ NGHIỆP
Gần đây
Yêu thích
Phổ biến
Lọc
filter
Hiển thị 1-10 trên 46 Vị Trí

Junior Reactjs Developer

Lập trình Frontend cho dự án của khách hàng Nhật Bản. Thực hiện Integrate Frontend, Backend. Hỗ trợ review code cho member.
Reactjs Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 20 tháng 10, 2021

Lập trình Frontend cho dự án của khách hàng Nhật Bản. Thực hiện Integrate Frontend, Backend. Hỗ trợ review code cho member.
Reactjs Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 20 tháng 10, 2021

Middle Nodejs Developer

Tham gia vào các dự án phát triển ứng dụng cho khách hàng Nhật Bản trên nền tảng Nodejs và AWS. Tham gia vào tất cả c.
Nodejs Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 20 tháng 10, 2021

Tham gia vào các dự án phát triển ứng dụng cho khách hàng Nhật Bản trên nền tảng Nodejs và AWS. Tham gia vào tất cả c.
Nodejs Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 20 tháng 10, 2021

Fresher Manual Test Tester

Study & clear requirement. Thực hiện test IT, ST cho các dự án theo yêu cầu của trưởng dự án. Viết test viewpoint, t.
Manual Test Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 20 tháng 10, 2021

Study & clear requirement. Thực hiện test IT, ST cho các dự án theo yêu cầu của trưởng dự án. Viết test viewpoint, t.
Manual Test Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 20 tháng 10, 2021

Fresher Comtor

Dịch/ review sản phẩm dịch của member khác đối với các tài liệu, QA, mail, etc Nhật - Việt, Việt - Nhật. Phiên dịch t.
Comtor Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 18 tháng 10, 2021

Dịch/ review sản phẩm dịch của member khác đối với các tài liệu, QA, mail, etc Nhật - Việt, Việt - Nhật. Phiên dịch t.
Comtor Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 18 tháng 10, 2021

Junior Sales Business Development

Tập trung tìm kiếm, tiếp cận và phát triển KH trong nước hoặc các thị trường nói tiếng Anh (Southest Asia). Sản phẩm là.
Sales Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 15 tháng 10, 2021

Tập trung tìm kiếm, tiếp cận và phát triển KH trong nước hoặc các thị trường nói tiếng Anh (Southest Asia). Sản phẩm là.
Sales Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 15 tháng 10, 2021

Senior Test Lead

Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 05 tháng 10, 2021

Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 05 tháng 10, 2021

Junior Data Engineer Developer

Lập trình phát triển hệ thống AI và Big Data, Data engineering cho khách hàng Nhật Bản. Hệ thống sẽ tự động collect dữ l.
Data Engineer Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 05 tháng 10, 2021

Lập trình phát triển hệ thống AI và Big Data, Data engineering cho khách hàng Nhật Bản. Hệ thống sẽ tự động collect dữ l.
Data Engineer Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 05 tháng 10, 2021

Senior Other Project Manager

Quản lý dự án outsourcing khách hàng JP. Làm proposal & estimation. Xây dựng đội nhóm. Lên kế hoạch tổng thể, chi tiết, cho.
Other Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 05 tháng 10, 2021

Quản lý dự án outsourcing khách hàng JP. Làm proposal & estimation. Xây dựng đội nhóm. Lên kế hoạch tổng thể, chi tiết, cho.
Other Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 05 tháng 10, 2021

Senior Frontend Developer

Tham gia vào dự án phát triển Frontend cho các sản phẩm trong các domain khác nhau. Đảm bảo tính khả thi về mặt kỹ.
Frontend Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 27 tháng 9, 2021

Tham gia vào dự án phát triển Frontend cho các sản phẩm trong các domain khác nhau. Đảm bảo tính khả thi về mặt kỹ.
Frontend Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 27 tháng 9, 2021

Senior Fullstack Developer

Tham gia vào quá trình phân tích đánh giá yêu cầu, xây dựng giải pháp/sản phẩm. Làm việc với các nhà thiết kế đồ họa.
Fullstack Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 27 tháng 9, 2021

Tham gia vào quá trình phân tích đánh giá yêu cầu, xây dựng giải pháp/sản phẩm. Làm việc với các nhà thiết kế đồ họa.
Fullstack Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 27 tháng 9, 2021

Kỹ năng

  • Xem thêm filter

Địa điểm

Hình thức làm việc

Kinh nghiệm

Mức lương

$0 - $2500