COME AND SHINE WITH VTI
Bỏ chọn
Kỹ năng
Xem thêm filter
Địa điểm
Hình thức làm việc
Xem thêm filter
Kinh nghiệm
Xem thêmfilter
Quay Lại
CƠ HỘI
NGHỀ NGHIỆP
Gần đây
Yêu thích
Phổ biến
Lọc
filter
Hiển thị 1-10 trên 42 Vị Trí

Fresher Reactjs Developer

Tham gia phân tích yêu cầu, thiết kế tính năng, lập trình trong các dự án phát triển sản phẩm bằng React JS. Thảo lu.
Reactjs Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 06 tháng 12, 2023

Tham gia phân tích yêu cầu, thiết kế tính năng, lập trình trong các dự án phát triển sản phẩm bằng React JS. Thảo lu.
Reactjs Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 06 tháng 12, 2023

Middle Manual Test Tester

Tham gia vào quá trình đánh giá yêu cầu, xây dựng giải pháp/ sản phẩm. Tạo test plan/ chiến lược test, chịu trách nh.
Manual Test Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 30 tháng 11, 2023

Tham gia vào quá trình đánh giá yêu cầu, xây dựng giải pháp/ sản phẩm. Tạo test plan/ chiến lược test, chịu trách nh.
Manual Test Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 30 tháng 11, 2023

Senior Fullstack Developer

Work as senior developer, technical leader. Coding base on requirements/design. Coding base on requirements/design for Mob.
Fullstack Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 28 tháng 11, 2023

Work as senior developer, technical leader. Coding base on requirements/design. Coding base on requirements/design for Mob.
Fullstack Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 28 tháng 11, 2023

Senior BA (Business Analyst)

Nhận yêu cầu ở mức khái quát từ onsite, tự phân tích và viết thành tài liệu mô tả chức năng phần mềm, tài liệu basic d.
BA (Business Analyst) Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 28 tháng 11, 2023

Nhận yêu cầu ở mức khái quát từ onsite, tự phân tích và viết thành tài liệu mô tả chức năng phần mềm, tài liệu basic d.
BA (Business Analyst) Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 28 tháng 11, 2023

Senior Fullstack Developer

Tham gia vào quá trình phân tích đánh giá yêu cầu, xây dựng giải pháp/sản phẩm. Làm việc với các nhà thiết kế đồ họa.
Fullstack Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 28 tháng 11, 2023

Tham gia vào quá trình phân tích đánh giá yêu cầu, xây dựng giải pháp/sản phẩm. Làm việc với các nhà thiết kế đồ họa.
Fullstack Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 28 tháng 11, 2023

Middle Frontend Developer

Phát triển & bảo trì ứng dụng theo yêu cầu của KH. Thực hiện code frontend theo task mà PM assign. Thực hiện UT, Rev.
Frontend Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 28 tháng 11, 2023

Phát triển & bảo trì ứng dụng theo yêu cầu của KH. Thực hiện code frontend theo task mà PM assign. Thực hiện UT, Rev.
Frontend Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 28 tháng 11, 2023

Middle Nodejs Developer

Tham gia vào các dự án phát triển ứng dụng cho khách hàng trên nền tảng Nodejs. Tham gia vào tất cả các công đoạn củ.
Nodejs Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 28 tháng 11, 2023

Tham gia vào các dự án phát triển ứng dụng cho khách hàng trên nền tảng Nodejs. Tham gia vào tất cả các công đoạn củ.
Nodejs Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 28 tháng 11, 2023

Senior AWS Developer

Đảm bảo thành công trong việc thiết kế, xây dựng, tối ưu hóa, transform hoặc migrate các ứng dụng, phần mềm và dịch vụ.
AWS Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 27 tháng 11, 2023

Đảm bảo thành công trong việc thiết kế, xây dựng, tối ưu hóa, transform hoặc migrate các ứng dụng, phần mềm và dịch vụ.
AWS Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 27 tháng 11, 2023

Junior Sales

Phụ trách tìm kiếm khách hàng nói tiếng Anh. Đàm phán, làm việc trực tiếp với khách hàng nói tiếng ANh, đảm bảo KPI đ.
Sales Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 27 tháng 11, 2023

Phụ trách tìm kiếm khách hàng nói tiếng Anh. Đàm phán, làm việc trực tiếp với khách hàng nói tiếng ANh, đảm bảo KPI đ.
Sales Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 27 tháng 11, 2023

Junior BA (Business Analyst)

Nhân viên triển khai sản phẩm. ( BA triển khai). 1. Thực hiện đi triển khai các hệ thống phầm mềm về quản lý sản xuất, ER.
BA (Business Analyst) Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 27 tháng 11, 2023

Nhân viên triển khai sản phẩm. ( BA triển khai). 1. Thực hiện đi triển khai các hệ thống phầm mềm về quản lý sản xuất, ER.
BA (Business Analyst) Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 27 tháng 11, 2023

Kỹ năng

  • Xem thêm filter

Địa điểm

Hình thức làm việc

Kinh nghiệm

Mức lương

$0 - $2500