COME AND SHINE WITH VTI
Bỏ chọn
Kỹ năng
Xem thêm filter
Địa điểm
Hình thức làm việc
Xem thêm filter
Kinh nghiệm
Xem thêmfilter
Quay Lại
CƠ HỘI
NGHỀ NGHIỆP
Gần đây
Yêu thích
Phổ biến
Lọc
filter
Hiển thị 1-10 trên 58 Vị Trí

Senior Other Project Manager

Quản lý dự án outsourcing khách hàng JP. Làm proposal & estimation. Xây dựng đội nhóm. Lên kế hoạch tổng thể, chi tiết, cho.
Other Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 25 tháng 5, 2022

Quản lý dự án outsourcing khách hàng JP. Làm proposal & estimation. Xây dựng đội nhóm. Lên kế hoạch tổng thể, chi tiết, cho.
Other Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 25 tháng 5, 2022

Middle Vuejs Developer

Developing user-facing applications using Vue.js. Building modular and reusable components and libraries. Optimizing your.
Vuejs Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 17 tháng 5, 2022

Developing user-facing applications using Vue.js. Building modular and reusable components and libraries. Optimizing your.
Vuejs Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 17 tháng 5, 2022

Senior Marcom

Chủ động lập kế hoạch tổ chức các hoạt động phong trào hay sự kiện của đơn vị. Sáng tạo các ý tưởng cho các chương tr.
Marcom Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 12 tháng 5, 2022

Chủ động lập kế hoạch tổ chức các hoạt động phong trào hay sự kiện của đơn vị. Sáng tạo các ý tưởng cho các chương tr.
Marcom Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 12 tháng 5, 2022

Senior Other HR

Quản lý, điều hành hoạt động Phòng Nhân sự thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ liên quan chức năng quản lý nguồn nhân lực, k.
Other Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 06 tháng 5, 2022

Quản lý, điều hành hoạt động Phòng Nhân sự thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ liên quan chức năng quản lý nguồn nhân lực, k.
Other Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 06 tháng 5, 2022

Junior Android Developer

Phát triển hệ thống quản lý thiết bị di động của các nhân viên trong công ty. Từ Admin có thể quản lý, giám sát, theo dõ.
Android Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 27 tháng 4, 2022

Phát triển hệ thống quản lý thiết bị di động của các nhân viên trong công ty. Từ Admin có thể quản lý, giám sát, theo dõ.
Android Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 27 tháng 4, 2022

Senior Comtor

Biên dịch và review sản phẩm dịch của member khác (bao gồm các nội dung về yêu cầu khách hàng, tài liệu dự án, tài liệ.
Comtor Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 26 tháng 4, 2022

Biên dịch và review sản phẩm dịch của member khác (bao gồm các nội dung về yêu cầu khách hàng, tài liệu dự án, tài liệ.
Comtor Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 26 tháng 4, 2022

Middle Manual Test Tester

Tham gia vào quá trình đánh giá yêu cầu, xây dựng giải pháp/ sản phẩm. Tạo test plan/ chiến lược test, chịu trách nh.
Manual Test Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 25 tháng 4, 2022

Tham gia vào quá trình đánh giá yêu cầu, xây dựng giải pháp/ sản phẩm. Tạo test plan/ chiến lược test, chịu trách nh.
Manual Test Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 25 tháng 4, 2022

Middle Project Manager

Quản lý dự án theo sự sắp xếp của công ty (các dự án trọng điểm). Đảm nhiệm các công việc về quản lý dự án: lập kế hoạch,.
Project Manager Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 25 tháng 4, 2022

Quản lý dự án theo sự sắp xếp của công ty (các dự án trọng điểm). Đảm nhiệm các công việc về quản lý dự án: lập kế hoạch,.
Project Manager Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 25 tháng 4, 2022

Senior Odoo Sales

Giới thiệu, quảng bá và thúc đẩy bán sản phẩm ERP. Chịu trách nhiệm tìm kiếm, khai thác định hướng tập khách hàng ch.
Odoo Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 25 tháng 4, 2022

Giới thiệu, quảng bá và thúc đẩy bán sản phẩm ERP. Chịu trách nhiệm tìm kiếm, khai thác định hướng tập khách hàng ch.
Odoo Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 25 tháng 4, 2022

Senior Devops IT

Vận hành hệ thống cho công ty làm trong lĩnh vực software outsourcing.
Devops Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 21 tháng 4, 2022

Vận hành hệ thống cho công ty làm trong lĩnh vực software outsourcing.
Devops Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 21 tháng 4, 2022

Kỹ năng

  • Xem thêm filter

Địa điểm

Hình thức làm việc

Kinh nghiệm

Mức lương

$0 - $2500