COME AND SHINE WITH VTI
Bỏ chọn
Kỹ năng
Xem thêm filter
Địa điểm
Hình thức làm việc
Xem thêm filter
Kinh nghiệm
Xem thêmfilter
Quay Lại
CƠ HỘI
NGHỀ NGHIỆP
Gần đây
Yêu thích
Phổ biến
Lọc
filter
Hiển thị 1-10 trên 31 Vị Trí

Senior Reactjs Developer

Project Technology: Javascript, React Redux, Golang, Google API, Google Cloud. To write software programs from desig.
Reactjs Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 05 tháng 1, 2021

Project Technology: Javascript, React Redux, Golang, Google API, Google Cloud. To write software programs from desig.
Reactjs Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 05 tháng 1, 2021

Senior Accountant

Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp. Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ p.
Accountant Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 31 tháng 12, 2020

Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp. Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ p.
Accountant Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 31 tháng 12, 2020

Senior Payroll HR

Phụ trách mảng nhân sự:. • Lương, thưởng và các chế độ phúc lợi. • Bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN, Thuế TNCN. • Hợp đồng lao.
Payroll Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 22 tháng 12, 2020

Phụ trách mảng nhân sự:. • Lương, thưởng và các chế độ phúc lợi. • Bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN, Thuế TNCN. • Hợp đồng lao.
Payroll Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 22 tháng 12, 2020

Senior PHP Developer

Tham gia dự án PHP web, convert CI sang Laravel PHP. Tham gia dự án phát triển website tuyển dụng cho khách hàng Nhật. Tối.
PHP Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 14 tháng 12, 2020

Tham gia dự án PHP web, convert CI sang Laravel PHP. Tham gia dự án phát triển website tuyển dụng cho khách hàng Nhật. Tối.
PHP Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 14 tháng 12, 2020

Senior Marketing

Xây dựng, hoạch định, phát triển chiến lược, ngân sách Marketing ngắn & dài hạn phù hợp với chiến lược kinh doanh chung.
Marketing Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 13 tháng 12, 2020

Xây dựng, hoạch định, phát triển chiến lược, ngân sách Marketing ngắn & dài hạn phù hợp với chiến lược kinh doanh chung.
Marketing Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 13 tháng 12, 2020

Junior Reactjs Developer

Triển khai phần Front end cho dự án của khách hàng Nhật Bản. Hỗ trợ triển khai các công việc khác theo yêu cầu của PM. Đảm.
Reactjs Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 11 tháng 12, 2020

Triển khai phần Front end cho dự án của khách hàng Nhật Bản. Hỗ trợ triển khai các công việc khác theo yêu cầu của PM. Đảm.
Reactjs Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 11 tháng 12, 2020

Senior/Junior iOS Developer

Phát triển dự án logistic, entertainment của khách hàng nhật bản. Tham gia phát triển các ứng dụng trên nền hệ điều hành.
iOS Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 11 tháng 12, 2020

Phát triển dự án logistic, entertainment của khách hàng nhật bản. Tham gia phát triển các ứng dụng trên nền hệ điều hành.
iOS Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 11 tháng 12, 2020

Senior Java Developer

Làm việc với khách hàng để làm rõ yêu cầu, thiết kế;. Tham gia vào quá trình phân tích, thiết kế, phát triển và bảo trì h.
Java Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 11 tháng 12, 2020

Làm việc với khách hàng để làm rõ yêu cầu, thiết kế;. Tham gia vào quá trình phân tích, thiết kế, phát triển và bảo trì h.
Java Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 11 tháng 12, 2020

Junior Java Developer

Triển khai các ứng dụng trên nền tảng Java theo yêu cầu của khách hàng;. Tham gia vào quá trình phân tích, thiết kế,.
Java Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 11 tháng 12, 2020

Triển khai các ứng dụng trên nền tảng Java theo yêu cầu của khách hàng;. Tham gia vào quá trình phân tích, thiết kế,.
Java Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 11 tháng 12, 2020

Senior IT System

Quản lý chung phòng IT. Tuyển dụng, đào tạo, định hướng, quản lý nhân sự phòng IT. Hỗ trợ triển khai các dự án phát.
IT System Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 07 tháng 12, 2020

Quản lý chung phòng IT. Tuyển dụng, đào tạo, định hướng, quản lý nhân sự phòng IT. Hỗ trợ triển khai các dự án phát.
IT System Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 07 tháng 12, 2020

Kỹ năng

  • Xem thêm filter

Địa điểm

Hình thức làm việc

Kinh nghiệm

Mức lương

$0 - $2500