COME AND SHINE WITH VTI
Bỏ chọn
Kỹ năng
Xem thêm filter
Địa điểm
Hình thức làm việc
Xem thêm filter
Kinh nghiệm
Xem thêmfilter
Quay Lại
CƠ HỘI
NGHỀ NGHIỆP
Gần đây
Yêu thích
Phổ biến
Lọc
filter
Hiển thị 1-10 trên 59 Vị Trí

Junior Marcom

Chủ động lập kế hoạch tổ chức các hoạt động phong trào hay sự kiện của đơn vị. Sáng tạo các ý tưởng cho các chương tr.
Marcom Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 20 tháng 9, 2022

Chủ động lập kế hoạch tổ chức các hoạt động phong trào hay sự kiện của đơn vị. Sáng tạo các ý tưởng cho các chương tr.
Marcom Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 20 tháng 9, 2022

Senior Other HRBP

Tham gia các nghiên cứu phân tích tình hình thị trường nhân sự để có những đề xuất kịp thời về cơ chế, chính sách cho.
Other Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 20 tháng 9, 2022

Tham gia các nghiên cứu phân tích tình hình thị trường nhân sự để có những đề xuất kịp thời về cơ chế, chính sách cho.
Other Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 20 tháng 9, 2022

Senior Accountant Finance Controller

1/ Xây dựng và kiểm soát hệ thống báo cáo quản trị tài chính của toàn group:. Xây dựng/kiểm soát/chuẩn hóa dữ liệu phục.
Accountant Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 20 tháng 9, 2022

1/ Xây dựng và kiểm soát hệ thống báo cáo quản trị tài chính của toàn group:. Xây dựng/kiểm soát/chuẩn hóa dữ liệu phục.
Accountant Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 20 tháng 9, 2022

Senior Sales

Phát triển khách hàng mới thông qua các hoạt động Sale và Marketing, các hội thảo triển lãm. kết nối doanh nghiệp B2B t.
Sales Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 15 tháng 9, 2022

Phát triển khách hàng mới thông qua các hoạt động Sale và Marketing, các hội thảo triển lãm. kết nối doanh nghiệp B2B t.
Sales Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 15 tháng 9, 2022

Junior Other Others

Quản Lý Tài Sản. Xử lý việc cấp phát, thu hồi, điều chuyển tài sản cho nhân viên. Quản lý, theo dõi các tài sản được sửa c.
Other Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 14 tháng 9, 2022

Quản Lý Tài Sản. Xử lý việc cấp phát, thu hồi, điều chuyển tài sản cho nhân viên. Quản lý, theo dõi các tài sản được sửa c.
Other Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 14 tháng 9, 2022

Middle Java Developer

Tham gia vào quá trình phân tích đánh giá yêu cầu, xây dựng giải pháp/sản phẩm. Làm việc với các nhà thiết kế đồ họa v.
Java Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 02 tháng 9, 2022

Tham gia vào quá trình phân tích đánh giá yêu cầu, xây dựng giải pháp/sản phẩm. Làm việc với các nhà thiết kế đồ họa v.
Java Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 02 tháng 9, 2022

Junior iOS Sofware Engineer

Công việc: maintain và phát triển ứng dụng native iOS. Sử dụng các công nghệ: Protocals, Autolayout, DI, Cocoa, Graph.
iOS Hà Nội Nhân viên bodyshop
unliked

Ngày đăng: 22 tháng 8, 2022

Công việc: maintain và phát triển ứng dụng native iOS. Sử dụng các công nghệ: Protocals, Autolayout, DI, Cocoa, Graph.
iOS Hà Nội Nhân viên bodyshop

Ngày đăng: 22 tháng 8, 2022

Senior Manual Test Tester

Join vào các dự án, tìm hiểu và phân tích yêu cầu của KH. Create test plan cho dự án. Tạo và review test viewpoint c.
Manual Test Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 19 tháng 8, 2022

Join vào các dự án, tìm hiểu và phân tích yêu cầu của KH. Create test plan cho dự án. Tạo và review test viewpoint c.
Manual Test Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 19 tháng 8, 2022

Middle BA (Business Analyst)

Nhận yêu cầu ở mức khái quát từ onsite, tự phân tích và viết thành tài liệu mô tả chức năng phần mềm (SRS), URS.. .
BA (Business Analyst) Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 18 tháng 8, 2022

Nhận yêu cầu ở mức khái quát từ onsite, tự phân tích và viết thành tài liệu mô tả chức năng phần mềm (SRS), URS.. .
BA (Business Analyst) Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 18 tháng 8, 2022

Middle BA (Business Analyst)

Tham gia phân tích, thiết kế và tư vấn các chức năng cho các sản phẩm dịch vụ của công ty và khách hàng. Phối hợp là.
BA (Business Analyst) Hà Nội Toàn thời gian
unliked

Ngày đăng: 17 tháng 8, 2022

Tham gia phân tích, thiết kế và tư vấn các chức năng cho các sản phẩm dịch vụ của công ty và khách hàng. Phối hợp là.
BA (Business Analyst) Hà Nội Toàn thời gian

Ngày đăng: 17 tháng 8, 2022

Kỹ năng

  • Xem thêm filter

Địa điểm

Hình thức làm việc

Kinh nghiệm

Mức lương

$0 - $2500