COME AND SHINE WITH VTI
TIN TỨC
Tin tức
VUI - VTI GROUP UNION OF IDENTITY

VUI là tên gọi chính thức của tập thể Cán bộ phong trào VTI Group. 

Song hành cùng sự tăng trưởng nhân sự, thương hiệu, doanh thu..., gắn kết nội bộ là một trong những yếu tố quan trọng, góp phần hoàn thiện bức tranh tổng thể về một môi trường làm việc lý tưởng. Đến nay, VUI đã chính thức có tên gọi, và hi vọng, đây sẽ một dấu mốc quan trọng trong quá trình hoạt động của tập thể các Cán bộ phong trào. 

IDENTITY: Bản sắc khác biệt 

Không thể phủ nhận sự khác biệt trong bản sắc mỗi cá nhân, mỗi đơn vị thành viên của VTI Group. Và với vai trò Cán bộ phong trào đại diện, mỗi thành viên VUI chính là một màu sắc riêng biệt, cùng tạo nên một tập thể sinh động, trẻ trung, không trộn lẫn. 

IDENTITY: Tính đồng nhất

Là khác biệt, nhưng cũng là đồng nhất, bởi khác biệt không có nghĩa là bất đồng. Khác biệt chính là để bổ trợ, đóng góp, hoàn thiện để cùng nhau tạo nên lên một tập thể vững mạnh, từ đó góp phần xây dựng một VTI Group với màu sắc ổn định, hài hoà, thống nhất nhưng riêng biệt! 

Hi vọng rằng, cùng nhau, VUI sẽ góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp VTI Group nổi bật và vững mạnh!

20 tháng 7, 2020
TRƯỚC